Modul:Syllable

Z Slovak Text-To-Speech

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rozdelenie slova na slabiky

Úlohou modulu je rozdelenie slov na slabiky podľa ich výslovnosti. Pred štartom modulu je každé slovo, ktoré má byť rozdelené na slabiky, napísané vo forme fonetického prepisu.

 • pre-condition - slovo je napísané vo fonetickom prepise a nebolo ešte rozdelené na slabiky.
 • post-condition - každé slovo napísané vo fonetickom prepise je rozdelené na slabiky.


Šablóna:Modul
Metóda je nasledujúca:

 • Základ každej slabiky je samohláska, respektíve slabikotvorná spoluhláska.
Samohláskaa á ä e é i í o ó u ú
Slabikotvorná spoluhláskar ŕ l ĺ
 • Ak je medzi susednými samohláskami iba jedna spoluhláska, táto spoluhláska patrí nasledujúcej slabike.
 • Ak je medzi susednými samohláskami viac ako jedna spoluhláska, tieto spoluhlásky sa delia nasledovne - prvá patrí predošlej slabike a ďalšie patria nasledujúcej slabike.

Delenie na slabiky má aj výnimky:

 • Dvojhlásky ia, ie, iu, ô predstavujú jednu samohlásku.
 • Spoluhlásky ch, dz, dž, predstavujú jednu spoluhlásku.
 • Ak susedia slabikotvorná spoluhláska a samohláska, slabikotvorná spoluhláska sa správa ako spoluhláska.
 • Ak je samohláska na konci slova a vytvára slabiku, ktorá má iba túto jednu samohlásku, táto slabika je pripojená k predchádzajúcej slabike.
 • Znaky , ̭ ipa abecedy vo fonetickej transkripcii slova označujú, že táto časť musí byť vo výslovnosti chápaná ako celok. Ak sú znaky , ̭ medzi dvomi spoluhláskami, tieto spoluhlásky sú chápané ako jedna spoluhláska. Veľmi dobrý príklad je slovo denne. Fonetický prepis je dʲɛnʲ̯nʲɛ. Spoluhlásky nʲ sú spojené znakom ̭. To znamená, že slovo nie je rozdelené dʲɛnʲ̯-nʲɛ ale dʲɛ-nʲ̯nʲɛ.
 • Znak . ipa abecedy vo fonetickej transkripcii slova označuje, že táto časť musí byť rozdelená. Toto pravidlo má najvyššiu prioritu (sylabická prestávka).


Taktiež niektoré zvláštne (exotické) a cudzie slová sú dobrým príkladom, napr. prialokovať. Fonetický prepis je pri.alokovatʲ. Dvojhláska ia sa správa ako dve samohlásky. To znamená, že slovo nie je rozdelené pri.a-lo-ko-vatʲ , ale pri.-a-lo-ko-vatʲ.

SlovoFonetický prepisSlabiky
dennedʲɛnʲ̯nʲɛdʲɛ-nʲ̯nʲɛ
mamamamama-ma
otcovo.ʦo̯uo.-ʦo̯u
polohapoloɦapo-lo-ɦa
poradieporadʲi̯ɛpo-ra-dʲi̯ɛ
postavapostavapo-sta-va
prialokovaťpri.alokovatʲpri.-a-lo-ko-vatʲ
stĺpstl̩ːbstl̩ːb
stoličkastolʲiʧkasto-lʲiʧ-ka
viacúčelovývi̯aʣuːʧɛloviːvi̯a-ʣuː-ʧɛ-lo-viː
Príklady slabík

Implementácie
Späť